အဉ္စနလီညှင်း

14 - items

Download Album ( Zip )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Song Title Artist
၀၁။ အဉ္စနလီညှင်း မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၂။ ပန်းနုအပြုံးနွဲ့တစ်ပွင့် မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၃။ မင်းစကား မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၄။ မာယာရှင် မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၅။ ဘဇောင်လေ မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၆။ ရိုးသားခြင်း မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၇။ ချစ်သူလမင်းချေ မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၈။ ဝတီလေးရပ်ညီညွတ်ကတ်မေ မြတ်ခိုင်ကျော်
၀၉။ သိယင့်သားနန့် မြတ်ခိုင်ကျော်
၁၀။ ငြိမ်းချမ်းရေးလခြမ်းမြီ မြတ်ခိုင်ကျော်
၁၁။ ပရံလူ မြတ်ခိုင်ကျော်
၁၂။ မိုးရိပ်မာယာ မြတ်ခိုင်ကျော်
၁၃။ အလင်းတန်း မြတ်ခိုင်ကျော်
၁၄။ စိတ္တဇမီး မြတ်ခိုင်ကျော်