နှစ်ဦးကဗျာ

10 - items

Download Album ( Zip )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Song Title Artist
၀၁။ နှစ်သစ်ဆုတောင်း ဝင်းကိုခိုင်
၀၂။ အသက်ရှည်ဆေး ဝင်းကိုခိုင်
၀၃။ လောင်းလိုက်ပက်လိုက်ဝေ ဝင်းကိုခိုင်
၀၄။ ထိုနှစ်ချေ ဝင်းကိုခိုင်
၀၅။ နှစ်ဦးကဗျာ ဝင်းကိုခိုင်
၀၆။ ရီစိုစိုနဲ့အချစ် ဝင်းကိုခိုင်
၀၇။ အဝါရောင်ဒါဏ်ရာ ဝင်းကိုခိုင်
၀၈။ နားနားပြီးလောင်း ဝင်းကိုခိုင်
၀၉။ အမှတ်တရသင်္ကြန် ဝင်းကိုခိုင်
၁၀။ ပိတောက်ပွင့်မိုး ဝင်းကိုခိုင်