အခုခေတ် လူငယ်ပိုင်း လက်လမ်းမမှီလိုက်တေ သခြင်းတိပါ.. ရခိုင့် စတီရီယို ခေတ်ဦး ဆိုကေလည်း အင်တန်လောက် ကောင်းရေ သခြင်းတိပါ.

ရခိုင့် စတီရီယို ခေတ်ဦး သာခြင်းစီးရီးထဲမှာ အပါအဝင်ပါ။ လှိုင်းလုံးချေထွက်ရှိပြီး ဒုတိယမြောက် ရခိုင်စတီရီယိုသာခြင်း ခွေဖြစ်ပါရေ။ သန်းမောင်၊ ကျော်ကြီးအောင်၊ တင်အောင်၊ စန္ဒာအောင်ရို့ ပါဝင်သီဆိုထားကတ်တေ သာလီစွ သာခြင်းစီး ရီးခွေပါ။

Song Title
၀၁။ သာလီစွ
၀၂။ ဂစ္ဆပ၏စွမ်းအားရှင်
၀၃။ နွယ်သာကီ
၀၄။ နုန်းချင်းထဲ
၀၅။ ရွှီတူပန်း ငွီတူပန်း
၀၆။ လွမ်းရရေကျွန်းသမသျှေ
၀၇။ မိုးနတ်သားဝင်ပါလီ
၀၈။ မုန်းမိမှားမယ် မမ
၀၉။ မိုးနတ်သားထွက်ပါလတ်
၁၀။ ပလ္လင်တောတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်မယ်
၁၁။ အဆုံးအဖြတ်
၁၂။ အရိပ်ကျ
၁၃။ ညိုချေ
၁၄။ ဂီတာ