သာလီစွ

, ,

--- 4:52

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Song Title Artist Track
၀၁။ သာလီစွ သားငယ် ၊ မင်းသွေး ၊ ညီမင်းခိုင် 4:52