ငယ်မျက်နှာ

10 - items

Download Album ( Zip )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Song Title
၀၁။ ထိန်းသိမ်းသင့်ဗျာယ်
၀၂။ အိုဆရာမသျှေ
၀၃။ ငယ်မျက်နှာ
၀၄။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနန့်ဖြေသိမ့်ပါ
၀၅။ သံသာကမ်းတိုင် ချစ်ခြင်းပြိုင်မယ်
၀၆။ ဇရာအိုအလွမ်း
၀၇။ ပြန်လာပါမယ် မွီးအမင်
၀၈။ ဟေမန္တအလွမ်း
၀၉။ ဆောင်းရောက်လီတိုင်း
၁၀။ ကိုယ့်ဘဝငှက်