ပုဝါပါးသျှေ ရှက်လီဖို့

ပုဝါပါးသျှေ ရှက်လီဖို့

, ,

10 items

Download Album ( Zip )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...

Song Title
၀၁။ ပုဝါပါးသျှေ ရှက်လီဖို့
၀၂။ လူပြောမသန်ပါ
၀၃။ သီတင်းရီသောက်မသျှေ
၀၄။ ကျွန်တော်ဆိုမေ မရီးသျှေက
၀၅။ မင်းနိန်ရပ်က ရခိုင်သူမသျှေ
၀၆။ မုသားမိတ္တာနန့် ပန်းရွှီကြား
၀၇။ ချစ်ကတ်တေ
၀၈။ ကောက်စရီပင်မှ မင်းဗာရှင်သို့
၀၉။ ပန်ချင်သူကို ပန်ပီးမေ
၁၀။ ပြန်တွိ့လိုက်ချင်ရေ