ရင်ထဲမှာသာရေလ

,

10 - items

Download Album ( Zip )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...

Song Title
၀၁။ ရင်ထဲမှာသာရေလ
၀၂။ ပြန်လာလတ်ပါနှမသျှေ
၀၃။ နှလုံးသားပြတိုက်
၀၄။ ချစ်သည်းဧကရီ
၀၅။ အချစ်ထူးလို့ ရူးရရေ
၀၆။ ရိုးမမိခင်
၀၇။ ကျောက်လှေကားဝေသာလီ
၀၈။ နွီနဲ့အတူ
၀၉။ ဝီးရာကိုပြီးချင်ရေ
၁၀။ ဥသြသျှေ တွန်လတ်ကေ