ချစ်ခြင်းဖွဲ့အင်္လကာ

, , , ,

12 - items

Download Album ( Zip )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Song Title Artist
၀၁။ အချစ်စစ်မှန်ကေ တူတူ ၊ ညိုစိမ့်
၀၂။ ဝါကျွတ်ကေ တူတူ ၊ စောနှင်းနွယ်
၀၃။ အချစ်ဆိုစွာ တူတူ ၊ စန္ဒာကူး
၀၄။ လက်တွဲပြီးနောက် တူတူ ၊ စောနှင်းနွယ်
၀၅။ အချစ်နန့်ကုစားခြင်း တူတူ ၊ စောနှင်းနွယ်
၀၆။ ချစ်ခြင်းပြိုင် တူတူ ၊ ညိုစိမ့်
၀၇။ မင်းအနားချစ်နိန်လို့ တူတူ ၊ စုဝေ
၀၈။ ရှင်သန်ခြင်း တူတူ ၊ စုဝေ
၀၉။ နားခိုရာ တူတူ ၊ ညိုစိမ့်
၁၀။ ချစ်အိမ်ချေ တူတူ ၊ စန္ဒာကူး
၁၁။ ရင်ခွင်ဟောင်း တူတူ ၊ စုဝေ
၁၂။ တတူဆိုကေ တူတူ ၊ စန္ဒာကူး